ការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់អ្នកស្វែករកសេវាកម្មវេជ្ជសាស្ត្រ

ការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់អ្នកស្វែករកសេវាកម្មវេជ្ជសាស្ត្រ

តើគួរត្រៀមខ្លួនរបៀបណាសម្រាប់ការមកស្វែងរកនិងទទួលសេវាកម្មវេជ្ជសាស្ត្រនៅប្រទេសថៃ?

ខាងមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីយើងបានរៀបចំការណែនាំខ្លះៗដើម្បីជួយអញនកក្នុងការត្រៀមខ្លួននិងរៀបចំ
គម្រោងសម្រាប់ការការមកស្វែងរកនិងទទួលសេវាកម្មវេជ្ជសារបស់អ្នកស្ត្រនៅប្រទេសថៃ។

[ordered_list]

 1. មានលិខិតឆ្លងដែនដែលនៅមានសុពលភាព: ឆែនលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកថាតើនៅមានសុពលភាពឬអត់ និង
  ពិនិត្យថាតើអ្នកត្រូការទិដ្ឋិការដើម្បីធ្វើដំនើរមកការប្រទេសថៃឬអត់?
 2. ទិញធានារាប់រងក្នុងការធ្វើដំនើរ: ធានារាប់រងក្នុងការធ្វើដំនើរជួយការពារអ្នកពីគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមាន ដូចជាការលុបចោលជើងយន្តហោះ
  ការពន្យាពេលជើងយន្តហោះ ឬ បាតបង់ឥវ៉ាន់ជាដើម។
 3. ពិចារណាពីធានារាប់រងផ្នែកទេសចរណ៍: អ្នកជំងឺខ្លះប្រើប្រាស់សេវាកម្មធានារាប់រងដែលមានការធានារាប់រងសម្រាប់សុវត្ថិភាពពេញលេញមួយ
  ដូចនេះអ្នកគួរពិនិត្យថាធានារាប់រងដែលអ្នកទិញនោះមានការធានារាប់រងគ្រប់មុខលើការព្យបាលក្នុងករណីពិសេសដែលឬទេ?
 4. បញ្ហាថវិការ : មិនថាអ្នកនឹងត្រូវបង់ប្រាក់ជាសាច់ប្រាក់ឬកាតនោះទេ
  សូមប្រាកដថាអ្នកមានលុយគ្រប់គ្រាន់និងមានសាច់ប្រាក់បន្ថែមជារូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុក។ មុនពេលទៅបរទេស
  អ្នកគួរជូនដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនធនាគារនិងកាតឥណទានរបស់អ្នកអំពីការធ្វើដំណើររបស់អ្នកនិងការប្រកាសទុកជាមុនថាអ្នកអាននឹងមានការចំនាយធំ
  ៗ បើមិនដូចនេះពួកគេអាចមាកការសង្ស័យនិងរារាំងគណនីរបស់អ្នក ហើយមួយទៀត អ្នកគួរពិនិត្យមើលអត្រាប្តូរប្រាក់។
 5. នាំមកជាមួយនូវឯកសារសំខាន់ៗទាក់ទងនិងប្រវត្តិជំងឺរបស់អ្នក, ដូចជាឯកសារថតចម្លងនែការត្រួតពិនិត្យផ្សេងៗ ការពិនិត្យកាំរស្មីអិច
  ការពនិត្យដោយម៉ាស៊ីនរូបភាព ការពិនិត្យរាងកាយ លិខិតចេញពីពេទ្យចាស់ៗ ពនិត្យឈាម ការសរុបរបស់គ្រូពេទ្យ និង រោគវិនិច្ឆ័យ
  និងឯកសារប្រវត្តិជំងឺផ្សេងៗទៀត។ វាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងការធ្វើដំនើររបស់អ្នក។
 6. ត្រូវប្រាកដថាអ្នកមានពត៌មានទំនាក់ទំនង: ដូចជាអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក ជំនួយការអ្នកជំងឺរបស់អ្នក និង
  អ្នកផ្តល់សេវាដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក។
 7. សម្រាប់អ្នកដែលមានលេបថ្នាំជាប្រចាំ សូមត្រៀមថ្នាំឲ្យាបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការធ្វើដំនើររបស់អ្នក។
 8. ឆែកមើលពីការព្យាករអាកាសធាតុ និងត្រៀមខ្លួន
 9. ការប្រុងប្រយ័ត្នខាងសុខភាព – សូមពិនិត្យមើលការណែនាំចំពោះវ៉ាក់សាំងនិងការពិចារណាលើសុខភាពផ្សេងទៀត។​​​​​​​​​
  វាប្រហែលជាចាំបាច់ដើម្បីទទួលការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង។
 10. ថតចម្លងលិខិតឆ្លងដែននិងរបាយការណ៍ចាក់ថ្នាំបង្ការរបស់អ្នក ហើយទុកវានៅកន្លែងដាច់ដោយឡែក។
  វាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកវិញ ប្រសិនបើអ្នកមានច្បាប់ចម្លង។
 11. ទិញសំបុត្រយន្តហោះដែលសមរម្យ សូមប្រាកដថាអ្នកមាននាក់មកទទួលអ្នកចេញពីព្រលានយន្តហោះ។
 12. របស់ដែលអ្នកគួររៀបចំផងដែរនោះមានដូចជា៖
  1. សម្លៀកបំពាក់ធម្មតានិងស្បែកជើងដែលមានផាសុខភាពសម្រាប់ការព្យាបាលដោយចលនានិងការស្តារនីតិសម្បទារបស់អ្នក –
  អាស្រ័យលើវគ្គសិក្សានៃមន្ទីរពេទ្យនិងផែនការរបស់អ្នកហើយត្រូវប្រាកដថាសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកមានផាសុខភាពសម្រាប់ការព្យាបាលរបស់អ្នក

  2. ទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកជាមួយនឹងឆ្នាំងសាក។

[/ordered_list]