មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកតម្រងនោម

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកតម្រងនោម

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកតម្រងនោមនៅឯមន្ទីរពេទ្យេវេជ្ជថានីត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយ Royal College of Physicians of Thailand ។ មជ្ឈមណ្ឌលរបស់យើងផ្តល់ការព្យាបាលដល់អ្នកជម្ងឺរ៉ាំរ៉ៃនិងធ្ងន់ធ្ងរដោយឧបករណ៍ទាន់សម័យស្អាតនិងមានសុវត្ថិភាពក្រោមការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគិលានុបដ្ឋាយិកានិងគ្រូពេទ្យពោរពេញដោយអ្នកជំនាញនិងបទពិសោធន៍ទាំងអស់ 24 ម៉ោង។

សម្ភារៈបរិក្ខា

[unordered_list style=”circle” animate=”no”]

  •  ម៉ាស៊ីន Dialysis Machines 12 គ្រឿងដែលនាំចូលពីបរទេស
  • ការសម្លាប់មេរោគតាមបែប Reverse Osmosis ដោយប្រើទឺកបរិសុទ្ធក្នុងការលាងឈាមស្របតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិ(AAMI) ។
  • ការលាងឈាម Hemodialysis តាមប្រព័ន្ធ On-line Hemodiafiltration (HDF)
  • នីតិវិធីត្រួតពិនិត្យការឆ្លងមេរោគ International Infection Control និង Sterilization Procedures
  • គិលានុបដ្ឋាយិកាដែលបានចុះបញ្ជីនិងត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលយ៉ាងពិសេស

[/unordered_list]

ម៉ោងធ្វើការ

បើករៀងរាល់ថ្ងៃលើកលែងតែថ្ងៃអាទិត្យ

ថ្ងៃចន្ទព្រហស្បតិ៍សៅរ៍ 05.30 ព្រឹក -7.00 យប់

ថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធថ្ងៃសុក្រម៉ោង 5:30 ព្រឹកដល់ម៉ោង 11:00 យប់

សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍

ទីតាំង

មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកតម្រងនោម ជាន់ទី4

ការណាត់ជួបនិងទំនាក់ទំនងពត៌មាន

ទូរស័ព្ទ: +66 (0) 2734-0018 ឬ +66 (0) 2734-0000 ext ។ 5020
ទូរសារ: +66 (0) 2734-0044-5

Promotion & Package
[mpc_button preset=”mpc_preset_86″ url=”url:https%3A%2F%2Fvj.deeboon.live%2Ftag%2Fhemodialysis-pp%2F|title:Link||” font_preset=”mpc_preset_20″ font_color=”#f29760″ font_size=”16″ font_transform=”none” title=”Read More..” border_css=”border-width:2px;border-color:#f29760;border-style:solid;border-radius:5px;” padding_divider=”true” padding_css=”padding-top:20px;padding-right:50px;padding-bottom:20px;padding-left:50px;” margin_divider=”true” hover_font_color=”#ffffff” hover_background_color=”#f29760″ hover_background_effect=”slide-right”]
Doctors
Testimonials
[mpc_button preset=”mpc_preset_86″ url=”url:https%3A%2F%2Fvj.deeboon.live%2Ftag%2Fhemodialysis-cv%2F|title:Link||” font_preset=”mpc_preset_20″ font_color=”#f29760″ font_size=”16″ font_transform=”none” title=”Read More..” border_css=”border-width:2px;border-color:#f29760;border-style:solid;border-radius:5px;” padding_divider=”true” padding_css=”padding-top:20px;padding-right:50px;padding-bottom:20px;padding-left:50px;” margin_divider=”true” hover_font_color=”#ffffff” hover_background_color=”#f29760″ hover_background_effect=”slide-right”]
Videos
[mpc_carousel_anything single_scroll=”true” loop=”true” auto_slide=”true” delay=”4000″ rows=”1″ cols=”3″ gap=”3″ start_at=”1″ mpc_navigation__preset=”mpc_preset_11″]
[/mpc_carousel_anything]
[mpc_button preset=”mpc_preset_86″ url=”url:https%3A%2F%2Fvj.deeboon.live%2Fmedical-service%2Fcenter-clinics%2Fhemodialysis-center%2Fhemodialysis-center-video%2F|title:Link|target:%20_blank|” font_preset=”mpc_preset_20″ font_color=”#f29760″ font_size=”16″ font_transform=”none” title=”Read More..” border_css=”border-width:2px;border-color:#f29760;border-style:solid;border-radius:5px;” padding_divider=”true” padding_css=”padding-top:20px;padding-right:50px;padding-bottom:20px;padding-left:50px;” margin_divider=”true” hover_font_color=”#ffffff” hover_background_color=”#f29760″ hover_background_effect=”slide-right”]
Articles
[mpc_button preset=”mpc_preset_86″ url=”url:https%3A%2F%2Fvj.deeboon.live%2Ftag%2Fhemodialysis-ha%2F|title:Link||” font_preset=”mpc_preset_20″ font_color=”#f29760″ font_size=”16″ font_transform=”none” title=”Read More..” border_css=”border-width:2px;border-color:#f29760;border-style:solid;border-radius:5px;” padding_divider=”true” padding_css=”padding-top:20px;padding-right:50px;padding-bottom:20px;padding-left:50px;” margin_divider=”true” hover_font_color=”#ffffff” hover_background_color=”#f29760″ hover_background_effect=”slide-right”]